CHodníkom Štefana baniča

Ak ste už niekedy navštívili Smolenice, určite ste si na okraji obce všimli pamätnú tabuľu s bustou. Málokto vie, že patrí známemu vynálezcovi padáka, Štefanovi Baničovi. Na svoj geniálny nápad, ktorý si dal patentovať, prišiel v ďalekej Amerike. Objavoval však aj doma. A keďže sa narodil na úpätí Malých Karpát, svoje prieskumné výpravy zameriaval aj na svoje rodné […]

Read More CHodníkom Štefana baniča